Hướng dẫn đăng ký tài khoản mua hàng Trung Quốc

Thiệp long,order hàng Trung Quốc,Nhập hàng Trung Quốc,Vạn chuyển hàng Trung Quốc,Nạp tệ,Nạp alipay,Nạp We chat

Hướng dẫn đăng ký tài khoản hệ thống đặt hàng Trung Quốc Thiệp Long

B1. Click vào mục đăng ký tài khoản trên hệ thống đặt hàng Trung Quốc Thiệp Long

B2. Nhập thông tin đăng ký,nhập mã capcha

Xem video dưới đây để chi tiết hơn : VIDEO HƯỚNG DẤN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

B3. Hoàn thành đăng ký

Thiệp long order hàng Trung Quốc đảm bảo uy tín tại Lạng Sơn

Thiệp long dịch vụ nạp tệ,alipay we chat tỉ giá tốt nhất tại Lạng Sơn

Thiệp long dịch vụ vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam uy tín tại Lạng Sơn

Thiệp long kho sỉ hàng Trung Quốc giá tốt nhất tại Lạng Sơn

 

 

 

 

Tác giả: Admin